Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Date:25 Ιούν, 2018

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός, γιατί και οι ανάγκες του είναι μοναδικές
Υπηρεσία Αγοράς: Η Primewell Courier αναλαμβάνει να αγοράσει για λογαριασμό σας ένα αντικείμενο και να το παραδώσει στο σημείο που επιθυμείτε. Η αγορά προυποθέτει την έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης από τον πωλητή
Υπηρεσία Πρωινής Παράδοσης με δέσμευση ώρας, Παράδοσης το Σάββατο, Επιστροφής Πρωτοκόλλου ή Δικαιολογητικών: Στη διάθεση σας