Ναυτιλιακή Μεταφορά Sea Freight

Date:25 Ιούν, 2018

Ναυτιλιακή Μεταφορά Sea Freight

Η υπηρεσία ναυτιλιακών μεταφορών της Primewell επικεντρώνεται σε μικρού και μεσαίου μεγέθους φορτία για τα οποία το κόστος μεταφοράς είναι ουσιώδες. Προσωπικά είδη, γενικό φορτίο, ευπαθή όπως τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, Hi-Tech εξοπλισμός, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, φάρμακα και φαρμακευτικός εξοπλισμός, ανταλλακτικά και είδη ρουχισμού και υπόδησης.