Οδική Μεταφορά Road Freight

Date:25 Ιούν, 2018

Οδική Μεταφορά Road Freight

Διαθέτουμε ένα ευέλικτο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο οδικών μεταφορών και συνδυασμένων υπηρεσιών που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκης επικράτειας. Η Primewell σέβεται και δεσμεύεται από τη συνθήκη CMR που διέπει τις διαδικασίες για την διεθνή μεταφορά και η φιλοσοφία της είναι να υπάρχει μια ενιαία νομοθεσία για να λύνει τις διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών.