ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οι βασικές μας υπηρεσίες ταχυμεταφοράς συμπεριλαμβάνουν την περισυλλογή, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων (φακέλων και δεμάτων), σε προκαθορισμένο χρόνο που εξαρτάται από τον τελικό προορισμό.