ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – FREIGHT FORWARDING

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – FREIGHT FORWARDING

Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης και οργάνωσης εμπορευμάτων και διανέμουμε κάθε είδους εμπορεύματα σε οποιοδήποτε σημείο, ναυτιλιακός, αεροπορικώς και οδικώς.